REZULTATE ANTICIPATE

Indicatori proiect ID: POSDRU/168/6.1/G/144050

A1. Managementul proiectului vizeaza atingerea urmatoarelor rezultate: 12 sedinte de proiect; 1 calendar de implementare si monitorizare; 1 plan de implementare; 1 diagrama de implementare; 1 procedura de comunicare; 1 procedura de monitorizare; 1 cash flow; 12 fise de stadiu de implementare; 12 rapoarte de risc; 12 seturi de inregistrari contabile; 4 rapoarte de audit; 3 RTF intermediare; 1 RTF final; 10 contracte de munca; 10 fise de post; 10 diagrame personalizate; 10 fise de implementare personalizate; 1 pagina de internet; 2 bannere; 20 afise; 100 fluturasi; 2 conferinte de presa; 1 plan de achizitii; minim 80 proceduri/dosare si contracte de achizitii; 2 metodologii de identificare/recrutare grup tinta; 34 dosare membrii GT. Atingerea acestora va contribui in mod esential la indeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului: OS1, OS2, OS3 si OS4 si totodata va conduce la realizarea urmatorilor indicatori:

INDICATORI DE REALIZARE IMEDIATA (OUTPUT): 382-Numarul structurilor economiei sociale infiintate: 2; 386-Numar de persoane care beneficiaza de orientare/consiliere – economie sociala: 23; 387-Numar de participanti la instruire – economie sociala: 34; 388-Numar de participanti FSE – femei: 17; 389-Numar de participanti FSE – persoane de etnie roma: 2; 390-Numar de participanti FSE – persoane cu dizabilitati: 1; 391-Numar de participanti FSE – alte grupuri vulnerabile: 3; 392-Numar de evenimente de comunicare si promovare: 2.

INDICATORII DE REZULTAT (RESULT): 384-Numarul locurilor de munca create de structurile economiei sociale: 34; 394-Ponderea participantilor la programele de formare pentru specialisti in domeniul incluziunii sociale, care obtin certificare (%), din care femei: 50; 395-Numar de participanti la instruire certificati – economie sociala: 34; 453-Numar de locuri de munca mentinute de structurile economiei sociale: 34. Mentionam faptul ca atingerea rezultatelor propuse in cadrul activitatii si subactivitatilor de management va crea cadrul necesar pentru beneficii reale in folosul comunitatii rurale de implementare, prin imbunatatiri directe aduse persoanelor vulnerabile, respectiv cresterea nivelului lor de trai si promovarea incluziunii sociale a acestora prin (re)integrare pe piata muncii. Pe de alta parte, un alt beneficiu real va fi crearea unei echipe integrate si complementare de management de proiect prin care cei doi parteneri sa poata asigura transferabilitatea expertizei dobandite in realizarea de proiecte care vizeaza si alte obiective POSDRU, in ansamblu si ale Axei prioritare 6, in mod particular.

A2. Activităţi integrate dedicate persoanelor vulnerabile, managerilor si specialistilor din cadrul celor 2 Structuri de Economie Sociala, create si dezvoltate in proiect vizeaza atingerea urmatoarelor rezultate: 23 sesiuni consiliere profesionala; 1 grafic consiliere profesionala; 23 sesiuni consiliere psihologica; 1 grafic consiliere psihologica; 23 sesiuni asistenta piata muncii; 1 grafic asistenta piata muncii; 23 fise consiliere profesionala; 23 profile vocationale; 23 profile profesionale; 2 sesiuni formare competente antreprenoriale/TIC; 2 sesiuni formare manageriala/TIC; 13 cursuri calificare; 23 persoane vulnerabile beneficiare orientare/ consiliere; 23 persoane vulnerabile beneficiare formare antreprenoriala/TIC; 17 persoane vulnerabile calificate; 11 manageri/specialisti beneficiari formare manageriala/TIC; 34 participanti instruire; 34 participanti certificati. Atingerea acestora va contribui in mod esential la indeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului: OS1, OS2, OS3 si OS4 si totodata va conduce la realizarea urmatorilor INDICATORI DE REALIZARE IMEDIATA (OUTPUT): 386-Numar de persoane care beneficiaza de orientare/consiliere – economie sociala: 23; 387-Numar de participanti la instruire – economie sociala: 34; 388-Numar de participanti FSE – femei: 17; 389-Numar de participanti FSE – persoane de etnie roma: 2; 390-Numar de participanti FSE – persoane cu dizabilitati: 1; 391-Numar de participanti FSE – alte grupuri vulnerabile: 3 si INDICATORII DE REZULTAT (RESULT): 384-Numarul locurilor de munca create de structurile economiei sociale: 34; 394-Ponderea participantilor la programele de formare pentru specialisti in domeniul incluziunii sociale, care obtin certificare (%), din care femei: 50; 395-Numar de participanti la instruire certificati – economie sociala: 34; 453-Numar de locuri de munca mentinute de structurile economiei sociale: 34. Mentionam faptul ca atingerea rezultatelor propuse in cadrul acestei activitati si a subactivitatilor sale vizeaza aducerea de beneficii reale persoanelor vulnerabile din comunitatea rurala de implementare, prin imbunatatirea directa a increderii in propria persoana, formarea lor profesionala, antreprenoriala si dobandirea de abilitati TIC, calificarea lor in meserii necesare functionarii celor doua SESuri, crearea premiselor de identificare si ocupare de noi locuri de munca, precum si imbunatatirea abilitatilor manageriale ale specialistilor si managerilor din cele doua SESuri. Pe de alta parte, in perioada post-implementare, va putea fi extinsa formarea profesionala si catre alte grupuri tinta, asigurandu-se astfel si transferabilitatea unor rezultate catre alte obiective ale POSDRU.

A3. Înfiinţarea şi dezvoltarea durabila a 2 Structuri de Economie Sociala vizeaza atingerea urmatoarelor rezultate: 2 Structuri de economie sociala infiintate si dezvoltate; 2 seturi documente constituire SESuri; 2 seturi autorizatii de functionare SESuri; 1 centru de formare profesionala functional; 1 centru de recuperare medicala functional; 1 linie de panificatie functionala; 34 de locuri de munca noi infiintate; 2 website-uri functionale; 1000 produse panificatie pe zi; 6 beneficiari servicii recuperare medicala pe zi. Atingerea acestor rezultate va contribui in mod esential la indeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului: OS1, OS2, OS3 si OS4 si totodata va conduce la indeplinirea urmatorilor INDICATORI DE REALIZARE IMEDIATA (OUTPUT): 382-Numarul structurilor economiei sociale infiintate: 2; INDICATORI RESULT: 384-Numarul locurilor de munca create de structurile economiei sociale: 34;453-Numar de locuri de munca mentinute de structurile economiei sociale: 34. Mentionam faptul ca beneficiile acestei activitati, pe langa crearea a doua noi instrumente de crestere a bunastarii persoanelor vulnerabile, va consolida increderea cetatenilor in eficienta utilizarii fondurilor europene, promovarea economiei sociale, dezvoltarea antreprenoriatului social si consolidarea parteneriatelor intre mediul privat non-profit si autoritatile publice. Pe de alta parte se vizeaza in perioada post-implementare asigurarea transferabilitatii rezultatelor catre alte obiective ale FSE, inclusiv catre proiecte finantabile prin POR, PNDR si POC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

  • 34 locuri de muncă noi in comunitatea rurală;
  • 2 afaceri sociale în comunitatea rurală;
  • Servicii de ocupare pentru 23 persoane vulnerabile;
  • Competențe antreprenoriale pentru 34 de persoane implicate;
  • Competențe profesionale, inclusiv competențe TIC pentru 23 persoane vulnerabile din comuntatea rurală.
  • Calificări pentru 17 persoane vulnerabile adaptate cerințelor pieței muncii locale;
  • Formare profesională adaptată nevoilor specifice locale;
  • Recuperare medicală pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor din comunitatea rurală;
  • Produse de panificație prin valorificarea potențialului economic al comunităţii locale.