OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectivele specifice/operationale ale DMI 6.1 (DCI, pg.163-164; Ghidul solicitantului-conditii specifice, pg.9) vor fi atinse prin indeplinirea obiectivelor specifice/operationale ale proiectului, respectiv:

  • OS1. Înființarea și dezvoltarea sustenabilă a două structuri de economie socialăîn vederea creării de locuri de muncă pentru persoane vulnerabile, precum și pentru furnizarea de produse și servicii sociale în folosul comunității;
  • OS2. Dezvoltarea și consolidarea capacităţilor, competenţelor și cunoştinţelor profesionale și antreprenoriale, precum și consolidarea stimei de sine a persoanelor vulnerabile în vederea creării condițiilor de (re)integrare pe piața muncii;
  • OS3. Promovarea potențialului de dezvoltare a economiei sociale și a conceptului de antreprenoriat social în vederea conștientizării opiniei publice cu privire la beneficiile acestora, precum și pentru reducerea riscului excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile;
  • OS4. Sprijinirea parteneriatelor in vederea imbunătățirii capacității operaționale a autorităților locale de a facilita accesul persoanelor vulnerabile la educație și pentru (re)integrarea acestora pe piața muncii.

Grupurile tinta vizate de obiectivele si activitatile proiectului respecta Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013 (pg.169), respectiv categoriile sunt conforme cu Ghidul solicitantului-conditii specifice-pg.10: 1. Persoane din grupuri vulnerabile: femei (ID 33 cf actionweb); persoane care traiesc din venitul minim garantat (ID 67); persoane cu dizabilitati (ID 68); persoane de etnie roma (ID 69); 3. Manageri ai structurilor economiei sociale (ID 43); 4. Specialisti implicati in economia sociala (ID 126). Beneficiile care deriva din implementarea proiectului vizeaza in primul rand grupul tinta 1.Persoane vulnerabile, astfel: -furnizare de servicii de ocupare: informare, orientare si consiliere profesională; consiliere psihologică; si asistenta pentru (re)integrare pe piata muncii (23 persoane); -furnizare de programe de dezvoltare a competenţelor de utilizare TIC (23 persoane); -furnizare de programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente antreprenoriale si cunostinte necesare initierii si dezvoltarii de afaceri sociale (23 persoane); -formarea profesionala in vederea obtinerii calificarilor necesare angajarii in cadrul SES (17 persoane). Totodata, vor exista beneficii pentru grupurile tinta 3 si 4 (respectiv 11 persoane, din care 6 manageri si 5 specialisti), constand in programe de formare manageriala in vederea dezvoltarii de competente si cunostinte necesare asigurarii sustenabilitatii afacerilor sociale. Un alt beneficiu pentru grupurile tinta este infiintarea si dezvoltarea a doua SESuri si crearea a 34 locuri de munca noi si sustenabile, din care 23 (peste 67%) sunt destinate persoanelor vulnerabile. Obiectivul general al POSDRU, respectiv dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva (cf. CSNR 2007-2013, pg.110-111;POSDRU 2007-2013, pg.61-63 si pg.109; DCI, pg.2-3 si pg.162-164), se reflecta in obiectivul general al proiectului prin: -furnizarea de servicii de ocupare: informare, orientare si consiliere profesională; consiliere psihologică; si asistenta pentru (re)integrare pe piata muncii pentru 23 persoane vulnerabile; -formare de competenţe de utilizare TIC pentru 23 persoane vulnerabile; -formare profesionala pentru dobandirea de competente si cunostinte antreprenoriale necesare initierii si dezvoltarii de afaceri sociale pentru 23 persoane vulnerabile; -formare profesionala pentru 17 persoane vulnerabile, din cele 23 care vor fi angajate in cadrul SES, in vederea obtinerii calificarilor necesare; -formare manageriala pentru 11 specialistii si manageri angajati in SES in vederea dezvoltarii de competente si cunostinte necesare asigurarii sustenabilitatii afacerilor sociale. Obiectivul general aferent AP 6 (facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea unei societati inclusive si coezive in scopul asigurarii bunastarii tuturor cetatenilor) si obiectivele sale specifice (promovarea si sprijinul crearii de noi locuri de munca in structurile economiei sociale;cresterea nivelului de calificare al persoanelor vulnerabile;imbunatatirea nivelului de competente al specialistilor din domeniul incluziunii sociale) (cf. POSDRU 2007-2013, pg.109;DCI, pg.162;Ghidul solicitantului-conditii generale, pg.9) vor fi atinse prin: -furnizarea de servicii de ocupare: informare, orientare si consiliere profesională; consiliere psihologică; si asistenta pentru (re)integrare pe piata muncii pentru 23 persoane vulnerabile; -formare de competenţe de utilizare TIC pentru 23 persoane vulnerabile; -formare profesionala pentru dobandirea de competente si cunostinte antreprenoriale necesare initierii si dezvoltarii de afaceri sociale pentru 23 persoane vulnerabile; -formare profesionala pentru 17 persoane vulnerabile, din cele 23 care vor fi angajate in cadrul SES, in vederea obtinerii calificarilor necesare; -crearea a 34 locuri de munca noi din care 23 (peste 67%) destinate persoanelor vulnerabile. Obiectivul general al DMI 6.1-dezvoltarea economiei sociale (DCI, pg.163-164; Ghidul solicitantului-conditii specifice, pg.7) este esenta si finalitatea concreta si cuantificabila a proiectului prin: -infiinţarea şi dezvoltarea durabila a doua structuri de economie sociala pentru a furniza: produse; servicii sociale; servicii de recuperare medicala; servicii de formare profesionala destinate persoanelor vulnerabile si altor membrii ai comunitatii care necesita asistenta sociala; -promovarea conceptului de economie sociala prin diseminarea rezultatelor si a indicatorilor atinsi in proiect.