GRUP TINTA

Grup_Tinta

Grupurile tinta vizate de obiectivele si activitatile proiectului respecta Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013 (pg.169), respectiv categoriile sunt conforme cu Ghidul solicitantului-conditii specifice-pg.10:

1. Persoane din grupuri vulnerabile: femei (ID 33 conform ActionWeb); persoane care traiesc din venitul minim garantat (ID 67); persoane cu dizabilitati (ID 68); persoane de etnie roma (ID 69);

3. Manageri ai structurilor economiei sociale (ID 43);

4. Specialisti implicati in economia sociala (ID 126).