BENEFICII GRUP TINTA

Beneficiile care deriva din implementarea proiectului vizeaza in primul rand grupul tinta 1.Persoane vulnerabile, astfel: -furnizare de servicii de ocupare: informare, orientare si consiliere profesională; consiliere psihologică; si asistenta pentru (re)integrare pe piata muncii (23 persoane); -furnizare de programe de dezvoltare a competenţelor de utilizare TIC (23 persoane); -furnizare de programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente antreprenoriale si cunostinte necesare initierii si dezvoltarii de afaceri sociale (23 persoane); -formarea profesionala in vederea obtinerii calificarilor necesare angajarii in cadrul SES (17 persoane). Totodata, vor exista beneficii pentru grupurile tinta 3 si 4 (respectiv 11 persoane, din care 6 manageri si 5 specialisti), constand in programe de formare manageriala in vederea dezvoltarii de competente si cunostinte necesare asigurarii sustenabilitatii afacerilor sociale. Un alt beneficiu pentru grupurile tinta este infiintarea si dezvoltarea a doua SESuri si crearea a 34 locuri de munca noi si sustenabile, din care 23 (peste 67%) sunt destinate persoanelor vulnerabile.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Servicii de ocupare: consiliere psihologica, informare, orientare si consiliere profesionala, asistenta pentru (re) integrare pe piata muncii – 23 persoane vulnerabile;
  • Programe de dezvoltare a competențelor TIC – 23 persoane vulnerabile;
  • Programe de formare profesională, inițiere antreprenorială – 23 persoane vulnerabile;
  • Programe de formare profesională, calificări pentru SES-uri – 17 persoane vulnerabile;
  • Programe de formare managerială antreprenorială – 11 persoane (6 manageri + 5 specialiști);
  • Înființare și dezvoltare a 2 SES-uri;
  • Crearea a 34 de locuri de muncă noi, din care 23 pentru persoane vulnerabile, cel puțin 50% femei.